اشتراک الکترونیک


لینک های مفید
اخبار و تازه ها
برگزاری جلسه مجمع عمومی و انتخابات شورای راهبردی شبکه

جلسه مجمع عمومی و انتخابات شورای راهبردی شبکه تحقیقات قلب و عروق در تاریخ 17 اردیبهشت ماه در محل مرکز قلب تهران برگزار شد.

با توجه به پایان مهلت عضویت اعضای شورای راهبردی شبکه تحقیقات قلب و عروق کشور، با هماهنگی های انجام گرفته توسط دبیرخانه شبکه، جلسه مجمع عمومی در روز پنجشنبه 17 اردیبهشت ماه 1394 در محل مرکز قلب تهران برگزار گردید. در این جلسه که جمعی از مسئولین پژوهشکده ها، مراکز تحقیقاتی و مراکز درمانی مرتبط با بیماریهای قلبی عروقی از استانهای مختلف کشور حضور داشتند، انتخابات اعضای شورای راهبردی شبکه انجام و 15 نفر به عنوان عضو اصلی و 2 نفر به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند. همچنین انتخابات ریاست شبکه نیز انجام و رئیس شبکه با رای گیری از اعضای شورای راهبردی انتخاب گردید.

کد خبر : ۹۲۸۴ تاریخ ارسال : ۲۷ / ۳ / ۷۷۲
تبلیغات