اشتراک الکترونیک


لینک های مفید
اخبار و تازه ها
برگزاری کارگاه شبکه تحقیقات قلب و عروق در همایش بین المللی پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی شیراز

شبکه تحقیقات قلب و عروق ایران با حضور فعال در چهارمین همایش بین المللی پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی که از 8 تا 10 مهرماه 1394 در شیراز برگزار گردید، اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی در این همایش نمود.

همزمان با برگزاری چهارمین همایش بین المللی پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی در شیراز، کارگاه آموزشی شبکه تحقیقات قلب و عروق ایران نیز در روز دوم همایش برگزار گردید. در این کارگاه برخی از اعضای شورای راهبردی شبکه به ایراد سخنرانی پرداخته و ضمن ارائه مطالب علمی، در خصوص فعالیتهای شبکه نیز بحث و تبادل نظر به عمل آمد. این کارگاه مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت و در پایان گواهی حضور در کارگاه به ایشان ارائه شد. علاوه بر این، اعضای شورای راهبردی شبکه به عنوان سخنران در سایر برنامه های همایش نیز حضور فعال داشتند

کد خبر : ۹۶۹۰ تاریخ ارسال : ۲۴ / ۷ / ۷۷۳
تبلیغات