اشتراک الکترونیک


لینک های مفید
اخبار و تازه ها
کارگاه کشوری ثبت بیماریهای قلبی عروقی سوم دی ماه 94 برگزار خواهد شد

کارگاه کشوری ثبت بیماریهای قلبی عروقی روز سوم دی ماه توسط شبکه تحقیقات قلب و عروق ایران و پژوهشکده قلب و عروق اصفهان برگزار می شود

با عنایت به اهمیت ثبت بیماریهای قلبی عروقی و لزوم برنامه ریزی مناسب برای انجام اصولی و علمی ثبت بیماریها در سطح کشور، شبکه تحقیقات قلب و عروق ایران با همکاری پژوهشکده قلب و عروق اصفهان روز سوم دی ماه 1394 کارگاه کشوری ثبت بیماریهای قلبی عروقی را در شهر اصفهان برگزار می نمایند. در این کارگاه راهکارهای مناسب برای ثبت بیماریهای قلبی عروقی و تهیه آمار و اطلاعات علمی و صحیح جهت سیاستگزاری پیشگیری و کنترل این بیماریها در سطح کشور مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در کارگاه ثبت بیماریهای قلبی عروقی علاوه بر مسئولین و کارشناسان معاونت تحقیقات و فناوری وزارتخانه و اعضای شورای راهبردی شبکه، جمعی از روسای مراکز تحقیقاتی و محققین شهرهای مختلف کشور حضور خواهنند داشت.

کد خبر : ۹۷۳۰ تاریخ ارسال : ۱۶ / ۸ / ۷۷۳
تبلیغات