اشتراک الکترونیک


لینک های مفید
اخبار و تازه ها
تغییر زمان برگزاری کارگاه کشوری ثبت بیماریهای قلبی عروقی

تاریخ برگزاری کارگاه کشوری ثبت بیماریهای قلبی عروقی به هفدهم دی ماه 94 تغییر یافت

کارگاه کشوری ثبت بیماریهای قلبی عروقی که قرار بود روز سوم دی ماه 1394 در اصفهان برگزار شود، با دو هفته تاخیر در تاریخ پنجشنبه 94/10/17 در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار می گردد. این کارگاه توسط شبکه تحقیقات قلب و عروق ایران و پژوهشکده قلب و عروق اصفهان برگزار خواهد شد.

کد خبر : ۹۸۰۷ تاریخ ارسال : ۹ / ۱۰ / ۷۷۳
تبلیغات