اشتراک الکترونیک


لینک های مفید
اخبار و تازه ها
هشتمین جلسه شورای راهبردی شبکه برگزار شد

هشتمین جلسه شورای راهبردی شبکه تحقیقات قلب و عروق ایران با حضور اعضای شورای راهبردی در اصفهان برگزار شد

همزمان با برگزاری کارگاه کشوری ثبت بیماریهای قلبی عروقی، هشتمین جلسه شورای راهبردی شبکه در تاریخ 1394/10/17 با حضور رئیس و دبیر شبکه و اکثریت اعضاء در اصفهان برگزار شد. در این جلسه فعالیتها و اقدامات شبکه در چند ماهه گذشته اعلام و در خصوص نحوه حمایت شبکه از طرحهای تحقیقاتی، مشارکت در کنگره ها و سمینارها و برنامه های آتی شبکه تصمیماتی اتخاذ گردید. 

کد خبر : ۹۸۲۸ تاریخ ارسال : ۲۸ / ۱۰ / ۷۷۳
تبلیغات